Avlopp

Senast uppdaterad den 27 november 2023

Avloppsvatten kallas det förorenade vatten som kommer från bland annat diskhoar, duschar och toaletter. Avloppsvatten innehåller en mängd kväve, fosfor, organiskt material och smittämnen som bakterier och virus. För att inte orsaka smittspridning eller övergödning i våra sjöar är det viktigt att avloppsvattnet renas innan det släpps ut.

Eget eller kommunalt avlopp

Marks kommun ansvarar för kommunens avloppsanordningar inom de så kallade verksamhetsområdena för vatten och avlopp. För att hantera avloppsvattnet krävs drift- och underhåll av ledningar, pumpstationer och avloppsverk. Du hittar mer information om kommunens avloppsverk i menyn till vänster. 

Om man inte har möjlighet att koppla sitt avlopp till det kommunala nätet så måste man anlägga en egen avloppsanordning (enskilt avlopp). De egna avloppsanordningarna ansvarar varje fastighetsägare för. Du hittar mer information om eget avlopp i menyn till vänster. 

Tänk på miljön när du spolar

Allt vatten går runt i ett evigt kretslopp. Det är bara det som kommer från kroppen och toalettpapper som får spolas ned i avloppet. Spola därför inte ner sådant som är skadligt för miljön.

  • Läkemedelsrester ska aldrig spolas ner i toaletten - de ska alltid lämnas in på ett apotek.
  • Bensin, olja och starka kemikalier ska lämnas in på en miljöstation
  • Främmande ämnen eller föremål hör inte hemma i toaletten
  • Matfett täpper till ledningarna - torka ur stekpannan innan du diskar den - klicka här för mer information.
  • Stopp för tops! Liksom för bomull, bindor, blöjor, kondomer, hår, tamponger, kattsand, cigarettfimpar, snus, plåster med mera. Det ska slängas i soporna
  • Läs på förpackningen för tvättmedel om hur du doserar rätt!
  • Genom att välja bort varor som innehåller miljögifter får du inte bara en renare miljö hemma. Du hjälper också till att hålla sjöar och hav rena.

Tips

  • Om du fått avloppsstopp går det att lösa utan kemikalier. Prova först med hett vatten i ganska stor mängd. Fungerar inte det, prova att blanda en kopp bikarbonat och en kopp salt i en kastrull med kokande vatten och häll i avloppet.
  • Om du ska tvätta tänk på att använda rätt mängd tvättmedel. Vattnets hårdheten har betydelse vid dosering av tvättmedel. Om vattnet är mjukt behövs mindre mängd tvättmedel jämfört med om vattnet är hårt.

Publicerad av: Marks kommun