Arbetet bakom Marks goda vatten

Michael Eskengren drifttekniker. Foto: Magnus Larsson

Foto: Michael Eskengren, drifttekniker med koll på vårt dricksvatten. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 15 juni 2021

Att vrida på kranen och fylla glaset med rent och gott vatten ses kanske som en självklarhet. Men det ligger en hel del arbete bakom. Michael Eskengren är en av de i Marks kommun som arbetar med att framställa vårt livsviktiga livsmedel.

- Vi är kanske litet bortskämda i Norden och tar rent vatten för givet medan det ses som flytande guld i andra områden i världen, funderar Michael, medan han snabbt kollar av dataskärmarna på skrivbordet.

Michael arbetar som drifttekniker. Just denna dag är han på sitt lilla kontor. Annars tillbringar han mesta tiden ute på fältet runtom i kommunen.

Datasystem övervakar

Via datasystemet får han en aktuell bild av produktionen och leveransen av kommunens dricksvatten ut till Markborna. Systemet övervakar produktionen kontinuerligt och slår larm om exempelvis en läcka skulle inträffa.

Michael har särskilt ansvar för nordvästra kommunen, även om han och kollegorna hjälps åt överallt när det behövs.

Just denna eftermiddag strömmar det 17 kubikmeter vatten per timma från vattenverket i Sätila.

Marks vatten i topp

Kommunens dricksvatten i Mark är inte bara rent, det anses mycket gott också. Mark har hamnat i topp bland landets kommuner de senaste åren.

Förklaringen?

- En bra råvara och en engagerad personal. Alla som jobbar inom VA ska känna sig stolta över att vi kan leverera ett bra dricksvatten, säger Michael.

Vattnet renas och kontrolleras

Mark har tillgång till bra grundvatten. Vattnet hämtas djupt ned och renas flera gånger på olika sätt. I Sätila exempelvis passerar vattnet genom kolfilter två gånger samt UV-ljus (ultraviolett) innan det når en lågreservoar. Reservoaren fungerar som en buffert för att kunna täcka behovet dygnet runt.

Dessutom mäts PH-halt och turbilitet (grumlighet) innan vattnet når din kran hemma.

- Målet är att vattnet ska vara rent och smaka friskt och gott.

Det innebär en daglig kontroll, provtagningar och underhåll av vattenverk, tryckstegringsstationer och ledningar för Michael och hans kollegor. Liksom ständig beredskap om något oförutsett inträffar.

Trivs med sitt arbete

Michael trivs bra på jobbet

- Drömmen som barn var att bli polis. Nu blev det inte så men jobbet som drifttekniker har likheter: det handlar mycket om problemlösning, ta ansvar, jobba resultatinriktat plus att den ena dagen inte är den andra lik.

Är du stolt över ditt arbete?

- Absolut. Jag känner att jag är med och gör en insats för samhället och du ser resultatet av vårt jobb när du vrider på vattenkranen.

Hur tycker du själv att kommunens dricksvatten smakar?

- Jättegott. Men egentligen är jag dålig på att dricka vatten, jag gillar mjölk bättre. Så jag är bättre på att serva vattnet än att dricka det (skratt).

Läs mer om vårt goda dricksvatten

Hur mycket rent dricksvatten tillverkas i Mark varje år och hur långt är ledningsnätet? Svaren på frågorna och mer information hittar du här:

 https://www.mark.se/bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/

Rent vatten ett av våra mål

Rent vatten och sanitet är ett av Agenda 2030:s mål. Marks kommun arbetar med att bidra till att uppnå de målen. Läs mer om Agenda 2030 här:

https://www.mark.se/invanare/agenda-2030/

Publicerad av: Marks kommun