Vattenskyddsområden

Senast uppdaterad den 3 april 2020

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på vår jord. För oss i Sverige är rent vatten lika självklart som luften vi andas. Men för att det ska vara så även i framtiden måste vi alla hjälpas åt att skydda och bevara våra vattentillgångar.

Runt varje vattentäkt finns det ett vattenskyddsområde. Ett skyddsområde sträcker sig vanligen 200-300 meter runt vattentäkten, men kan även sträcka sig upp till två kilometer från täkten. Inom detta område gäller särskilda regler för verksamheter som kan skada grundvattnet.

Tillstånd krävs vid grävning

Vid grävning i vissa delar av vattenskyddsområdena krävs tillstånd från bygg- och miljökontoret. Kontakta växeln så blir du kopplad rätt, se kontaktuppgifter nedan. 

Klicka på kartbilden nedan för att kunna navigera och använda den interaktiva kartan för vattenskyddsområden.

 

Publicerad av: Marks kommun