Eget vatten och avlopp

Senast uppdaterad den 25 maj 2021

Om du inte har möjlighet att koppla ditt vatten och avlopp till det kommunala VA-nätet så måste du anlägga en egen dricksvattenbrunn och avloppsanläggning. Enskilda vattenbrunnar och avloppsanläggningar ansvarar varje fastighetsägare för.

Egen vattenbrunn och avloppsanordning

Vid anläggande av vattenbrunn eller ny avloppsanläggning är det viktigt att ha tillräckligt med skyddsavstånd mellan dem. Riktmärket är minst 50 meter mellan vattenbrunn och utsläppspunkt för avlopp, om vattenbrunnen ligger uppströms avloppet, men avståndet är beroende av markförhållanden. Om du funderar på att anlägga en egen vattenbrunn - tänk då också på var din, och dina grannars, avloppsanläggning ligger och om dessa har en fullgod rening.

Detsamma gäller om du planerar en ny avloppsanläggning - varifrån tar du och dina grannar dricksvatten?

Frågor om enskilt vatten och avlopp

Miljöenhetens avloppsteam svarar på dina frågor som rör enskilt avlopp. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan. Vid frågor om eget vatten kontaktar du miljöenheten.

Publicerad av: Marks kommun