Hjälp med nytt avlopp

Senast uppdaterad den 20 augusti 2018

Ibland kan det vara svårt att hitta en lämplig lösning på avloppsfrågan och då kan en VA-utredning av konsult vara en lämplig väg att gå för att klara av detta.

För att kunna redovisa en komplett ansökan kan man ta hjälp av en VA-konsult (vatten- och avloppskonsult). VA-konsulten kan utföra en VA-utredning och ge förslag på avloppslösning. Tips på VA-konsulter finns på Avloppsguiden.

Observera att den vidare undersökningen kan visa att det inte finns förutsättningar för att anlägga enskilt avlopp på platsen.

Diplomerade grävare

Det finns även diplomerade grävare som kan genomföra mycket av ärendehantering vid enskilt avlopp. Du kan hitta kontaktuppgifter till och information om diplomerade grävare på Avloppsguiden.

Publicerad av: Marks kommun