Vattenkvalitet

Senast uppdaterad den 9 januari 2016

Vattenkvalitet kan förändras, det är därför bra om du regelbundet kontrollerar ditt vatten.

Vattenkvalitet och tillgång på vatten kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför är det bra att vart femte år ta ett prov. Passa gärna på när det har varit mycket regn eller snösmältning.

Har man små barn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prov på
sitt dricksvatten, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa
ämnen.

Kontakta oss för prisuppgift vid provtagning. 

Publicerad av: Marks kommun