Hantering av fett i hushåll och i verksamheter

Senast uppdaterad den 28 mars 2022

Hushåll

Enskilda hushåll rekommenderas att samla upp överblivet avsvalnat matfett och hälla detta bland matavfallet. Innan du diskar stekpannan eller ugnsformen så torka gärna ur den med lite hushållspapper. Hushållspappret sorterar du sedan som matavfall.

Samla upp överblivet fett från matlagning i en plastflaska som slängs i restavfallet eller med fördel lämnas in på Skene Skogs återvinningscentral. Större mängder fett (mer än 1 liter), som efter fritering, får inte slängas i restavfallet utan ska lämnas in till Skene Skogs återvinningscentral.  

Hämta ut en miljötratt kostnadsfritt hos kommunen för en enkel uppsamling av fettet, mer information finner du på sidan Matfett och frityrolja .

 

Verksamheter

Verksamheter som hanterar livsmedel och ger upphov till större fettmängder i sitt spillvatten än vad ett hushåll normalt sett ger upphov till ska ha en fettavskiljare installerad. Stekfett och frityrolja ska samlas upp och hanteras separat.

Frityrolja ska aldrig hällas ner i avloppet trots att en fettavskiljare är installerad. Fettavskiljaren klarar inte av att ta emot enbart fett utan är konstruerad för att skilja av fett som blandats med vatten. Fett kan med fördel återvinnas, vilket enkelt görs genom kontakt med ett fettåtervinningsföretag. 

Publicerad av: Marks kommun