Inkoppling av vattenledning i Öxabäck

Senast uppdaterad den 9 februari 2021

Marks Kommun kommer under onsdagen den 10 februari 2021 att utföra arbete med inkoppling av en ny vattenledning vid Överlidavägen 9, Öxabäck.

Under tiden som arbetet utförs så kommer vattnet till fastigheterna på följande adresser att vara avstängt:

  • Bexellsvägen 2
  • Bexellsvägen 3
  • Bexellsvägen 4 & Öxabäcks kyrka
  • Överlidavägen 6
  • Överlidavägen 8

Vi ber om överseende med de olägenheter som avstängningen medför er.

Vi rekommenderar boende på berörda adresserna att i förtid tappa upp det vattnet som behövs i hushållet under dagen.

Efter att arbetet är utfört så kan det uppstå missfärgat vatten.

Vid missfärgat vatten spola 5-10 minuter eller tills vattnet blir klart igen.

Om problem med missfärgning kvarstår efter spolning kontakta Marks kommuns felanmälan 0320 21 75 50

Vid frågor kring arbetet vänligen kontakta:

Projekttekniker VA Johan Eriksson, telefon 0320 21 73 64

Publicerad av: Marks kommun