Arbeten kan påverka dricksvattnet i Sätila

Senast uppdaterad den 7 januari 2019

I samband med att den nya överföringsledningen för dricksvatten byggs, görs under vecka 2-3 omfattande underhållsarbete vid Sätila Vattenverk.

Detta kan eventuellt påverka vattendistributionen till hushållen i Sätila.

Eventuella felanmälningar kan göras på kommunens felanmälan - klicka här eller på länken nedan.

Publicerad av: Marks kommun