Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Avloppsverk

Senast uppdaterad den 18 november 2019

Varje dag bildas stora mängder avloppsvatten i vår omgivning. Avloppsvatten innehåller en mängd kväve, fosfor, organiskt material och smittämnen som bakterier och virus.

För att inte orsaka smittspridning eller övergödning i våra sjöar är det viktigt att avloppsvattnet renas innan det släpps ut.

I avloppsverket

Från kommunens hushåll och verksamheter leds det smutsiga avloppsvattnet genom avloppsledningar till olika kommunala avloppsverk. Där renas avloppsvattnet normalt i tre steg:

  • Först åker avloppsvattnet genom ett galler som tar bort till exempel papper, plast och tops – sånt som inte ska med in i reningsverket.
  • Därefter passerar avloppsvattnet bassänger med mikroorganismer som äter upp det organiska materialet.
  • Till sist tillsätts kemikalier som gör att smutsen i avloppsvattnet klumpas ihop och bildar ett slam. Slammet återanvänds i sin tur till jordbruket och som anläggningsjord. På det här sättet är vattnet renat och kan släppas ut i naturen igen.

Avloppsverk i Mark

Det finns ett flertal avloppsverk utspridda i Marks kommun och de flesta är uppbyggda efter ovanstående princip men i olika storlekar. Några verk skiljer sig helt. Där lånar man reningsmetoder direkt från naturen. I Älekulla till exempel renas avloppsvattnet med hjälp av en så kallad fällningsdamm och i Hajom och Ubbhult används en markbädd.

Skene

Skene avloppsreningsverk tar emot avloppsvatten från Fritsla, Kinna, Skene, Örby och Berghem. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier, ett biotorn och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Viskan.

Björketorp

Björketorp avloppsreningsverk tar emot vatten från Björketorps och Fotskäls samhällen. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Viskan.

Hajom

Vattnet från Hajoms tätort renas i en markbädd där vattnet filtreras och jordens bakterier hjälper till att bryta ner smutsen.

Horred

Avloppsreningsverket i Horred tar emot vatten från Horreds samhälle. Verket är ombyggt 2002 till satsvis rening. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Viskan.

Rydal

Avloppsreningsverket i Rydal tar emot vatten från Rydals samhälle. Verket är ombyggt 2002 till satsvis rening. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Viskan.

Sätila

Avloppsreningsverket i Sätila tar emot vatten från Sätila samhälle. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier, i biotorn och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Storån.

Torestorp

Avloppsreningsverket i Torestorp tar emot vatten från Torestorps samhälle. Verket är ombyggt 2002 till satsvis rening. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Svansjö.

Ubbhult

Vattnet från Ubbhults tätort renas i en markbädd där vattnet filtreras och jordens bakterier hjälper till att bryta ner smutsen.

Älekulla 

Vattnet från Älekulla tätort renas i en damm där kemikalie tillsätts och bakterier hjälper till att bryta ner smutsen.

Öxabäck

Avloppsreningsverket i Öxabäck tar emot vatten från Öxabäck samhälle. Verket är ombyggt 2002 till satsvis rening. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Sävsjö.

Publicerad av: Marks kommun