Avloppsverk

Senast uppdaterad den 21 juli 2023

Varje dag bildas stora mängder avloppsvatten i vår omgivning. Avloppsvatten innehåller en mängd kväve, fosfor, organiskt material och smittämnen som bakterier och virus.

För att inte orsaka smittspridning eller övergödning i våra sjöar är det viktigt att avloppsvattnet renas innan det släpps ut.

I avloppsverket

Från kommunens hushåll och verksamheter leds det smutsiga avloppsvattnet genom avloppsledningar till olika kommunala avloppsverk. Där renas avloppsvattnet normalt i tre steg:

  • Först åker avloppsvattnet genom ett galler som tar bort till exempel papper, plast och tops – sånt som inte ska med in i reningsverket.
  • Därefter passerar avloppsvattnet bassänger med mikroorganismer som äter upp det organiska materialet.
  • Till sist tillsätts kemikalier som gör att smutsen i avloppsvattnet klumpas ihop och bildar ett slam. Slammet återanvänds i sin tur till jordbruket och som anläggningsjord. På det här sättet är vattnet renat och kan släppas ut i naturen igen.

Avloppsverk i Mark

Det finns ett flertal avloppsverk utspridda i Marks kommun och de flesta är uppbyggda efter ovanstående princip men i olika storlekar. Några verk skiljer sig helt. Där lånar man reningsmetoder direkt från naturen. I Älekulla till exempel renas avloppsvattnet med hjälp av en så kallad fällningsdamm och i Hajom och Ubbhult används en markbädd.

Skene

Skene avloppsreningsverk tar emot avloppsvatten från bland annat Fritsla, Kinna, Skene, Örby och Berghem. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier, ett biotorn och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Viskan.

Björketorp

Björketorp avloppsreningsverk tar emot vatten från Björketorps och Fotskäls samhällen. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Viskan.

Horred

Avloppsreningsverket i Horred tar emot vatten från Horreds samhälle. Verket är ombyggt 2002 till satsvis rening. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Viskan.

Rydal

Avloppsreningsverket i Rydal tar emot vatten från Rydals samhälle. Verket är ombyggt 2002 till satsvis rening. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Viskan.

Torestorp

Avloppsreningsverket i Torestorp tar emot vatten från Torestorps samhälle. Verket är ombyggt 2002 till satsvis rening. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Svansjö.

Älekulla 

Vattnet från Älekulla tätort renas i en damm där kemikalie tillsätts och bakterier hjälper till att bryta ner smutsen.

Öxabäck

Avloppsreningsverket i Öxabäck tar emot vatten från Öxabäck samhälle. Verket är ombyggt 2002 till satsvis rening. Här renas vattnet i rensgaller, i bassänger med bakterier och genom tillsättning av kemikalie som sedan avskiljs tillsammans med smutsen. Det renade vattnet rinner ut i Sävsjö.

Publicerad av: Marks kommun