Byte av vattenmätare

Senast uppdaterad den 25 september 2023

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den efter ett visst antal år. Här hittar du information om hur utbytet går till och vad du behöver göra innan vi kommer till din fastighet.

Hur ofta vi behöver byta en vattenmätare beror på mätarens storlek. Vattenmätare i småhus (villa) ska enligt lag bytas ut vart tionde år. Som fastighetsägare ska du se till att din anläggning fungerar, att mätarplatsen är åtkomlig och att rören kring vattenmätaren sitter fast stadigt.

Förbered mätarplatsen

Innan det är dags för mätarbyte behöver du se till att ha en godkänd anläggning. Är din anläggning inte godkänd, behöver du åtgärda det innan vi kommer. Mätarplatsen bekostas av dig som fastighetsägare.

Så här ska din mätarplats se ut

Innan den nya vattenmätaren kan installeras behöver du se till att din anläggning uppfyller våra krav. Här får du tips kring vad du behöver ha koll på. 

1. Testa att dina ventiler är täta ventiler

Innan vi kommer till dig för byte av vattenmätare ska du kontrollera att anläggningens ventiler är täta. Det ska finnas ventiler före och efter vattenmätaren. Har du en eller flera ventiler märkt Lk 580 eller Lk 581 så ska du inte testa dem. Dessa ventiler är äldre modeller med vred i plast som lätt kan gå sönder när du vrider på dem. Vredet riskerar då att flyga av (som en champagnekork) med vattenskador som följd. Kontakta istället en rörläggare för att byta ut ventilen.

Ventil Lk 580

Vid vattenmätaren finns två ventiler, se bilden nedan. Testa att de är täta genom att stänga en ventil, och sedan öppna en kallvattenkran. Vänta tills vattnet slutar att rinna, det kan ta flera minuter. Upprepa sedan samma procedur med den andra ventilen. Slutar vattnet inte att rinna, kontakta en rörläggare för åtgärd. Om vattnet slutar att rinna är ventilerna täta och fungerar som de ska.

2. Kontrollera att mätaren sitter fast

Vattenmätarplatsen och rören ska sitta fast stadigt då det annars finns risk för vattenläcka. Vattenmätarplatsen ska också vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa. Se också till att din mätare är skyddad mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan. Om du ser att det finns brister enligt ovan rekommenderar vi att du kontaktar en behörig fackman inom VVS för att montera en godkänd vattenmätarkonsol.

3. Se till att mätarplatsen kan nås och har belysning

Det är viktigt att du lämnar fritt utrymme för oss att kunna arbeta på mätarplatsen, både framför och ovanför mätaren. På bilden nedan ser du hur det bör se ut. Du hittar mer information i broschyren Regler för vattenmätarplats.

Ladda ner broschyren Regler för vattenmätarplats 

Tidbokning för mätarbyte

När det är dags för våra servicetekniker att komma till ditt bostadsområde får du ett brev med tidförslag. För att kunna byta vattenmätare behöver vår personal få tillträde till din fastighet. 

Krav på åtgärd

Om du inte åtgärdat mätarplatsen innan vår servicetekniker kommer:

  • Mätarplatsen blir utdömd och vattenmätaren kan inte bytas.
  • Du får ett krav på dig att åtgärda bristerna skyndsamt.

Boka om din tid för mätarbyte

Om du inte kan den föreslagna tiden eller inte hinner att åtgärda brister på mätarplatsen tills dess kan du boka om din tid. Hör av dig till vår kundtjänst på telefon 0320-21 70 55 eller via mejl till kundtjanst@mark.se

Åtgärdad mätarplats

När mätarplatsen är åtgärdad, meddela vår kundtjänst om vilka åtgärder som vidtagits. Du kommer sedan får en ny tid för byte av vattenmätare. Du kan också skicka brevet du fick av vattenmätarteknikern till oss.

Frågor och svar om vattenmätarbyte

Varför byter ni vattenmätare?

För att säkerställa att den fungerar som den ska. 

Hur ofta byter ni vattenmätare?

Det beror på mätarens storlek. Vattenmätare i småhus (villor) ska enligt lag bytas ut vart tionde år.

När byter ni min vattenmätare?

När det är dags för byte av din vattenmätare kommer du i god tid innan får information från oss.

Vad kostar vattenmätarbytet?

Du behöver inte betala för vattenmätaren och vattenmätarbytet som utförs av Marks kommun. Behöver du anlita ett VVS-företag för att installera en vattenmätarkonsol eller byta ventiler på din vattenmätarplats står du som fastighetsägare för den kostnaden. Konsol och avstängningsventiler är fastighetsägarens egendom.

Kan jag byta mätaren själv?

Nej, vattenmätaren ägs av kommunen. Det är bara kommunen som får byta vattenmätare. Plomberingen får inte heller brytas eller tas bort.

Vad är en vattenmätarkonsol?

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som håller fast rör och ventiler i väggen så att mätarplatsen blir stabil. Det minimerar risken för skador vid mätarbyten. Om din vattenmätarplats är underkänd, behöver du som fastighetsägare åtgärda det. Det är du som har ansvar för vattenmätarkonsolen. Vattenmätarkonsoler finns i olika utföranden och fabrikat. För att installationen ska vara godkänd ska följande delar ingå:

  • Två avstängningsventiler (en före och en efter mätaren)
  • En skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel)
  • Konsolen ska vara anpassad efter vattenmätarens storlek

Behöver jag ha återströmningsskydd?

På en nybyggd eller vid ändring av mätarplatsen ska enligt SS-EN 1717 ett återströmningsskydd typ EA (kontrollerbar backventil) installeras efter vattenmätaren. 

Hur ska jag göra om inkommande vatten behöver stängas av?

Behöver du åtgärda vattenmätarplatsen och få din vattenservisventil avstängd kontaktar du Marks kommuns växel och ber att få bli kopplad till Marks kommuns rörnätspersonal. Det är de som ansvarar för avstängningar av vattenservisventiler och hjälper dig. Du når Marks kommuns växel på telefon 0320-21 70 00.

Publicerad av: Marks kommun