Felanmälan

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Vi vill gärna veta om du upptäcker något som är fel eller trasigt i Marks kommun. Det kan exempelvis vara trasig gatubelysning, nedskräpning eller ett hål i gatan. Det kan också vara fel som gäller kommunens vatten och avlopp, fastigheter eller anläggningar.

Vi tar emot felanmälan via vår e-tjänst eller telefon. Vi svarar på din anmälan under kontorstid måndag-fredag klockan 07.30-16.00. Vid akuta fel under helger och kvällar som inte kan vänta, ring SOS alarm. För kontaktuppgifter se längst ned på sidan.  

Felanmälan genom e-tjänst

Klicka här för att komma till e-tjänsten för felanmälan

I e-tjänsten klickar du på den bild som motsvarar det fel som du vill anmäla. Därefter beskriver du felet genom att fylla i ett digitalt formulär. När du valt ort kan du se redan registrerade felanmälningar.

Dina kontaktuppgifter används endast för att vi ska kunna ge dig en uppföljning på det anmälda ärendet.

Vad händer med ditt ärende?

I e-tjänsten för felanmälan kan du följa ditt ärende. Om du drar muspekaren över punkten (röd, blå eller grön) så kan du se vilket nummer ditt anmälda ärende har samt vad som gjorts med ärendet.

Felanmälan genom telefonsamtal

Under kontorstid, måndag-fredag 07.30-16.00 går det bra att ringa och göra en felanmälan.

Telefon: 0320 21 75 50

Akut fel utanför kontorstid

Om ett akut fel uppstår utanför kontorstid kan du ringa SOS alarm som då tar emot felanmälan för Marks kommun. Du når dem på 031 703 17 83.

Felanmälan sophämtning och slam

Kontakta LBC - kontaktuppgifter hittar du nedan på denna sida.

Om LTA-anläggningen larmar

Då är vattennivån hög i pumpbrunnen. Det beror antingen på att pumpen stannat eller att det kommit extremt mycket vatten på en gång.
1. Har stationen ström? Kolla säkringar och jordfelsbrytare.
2. Avvakta en stund och se om larmet går tillbaka
3. Om inte larmet återgått inom 15 minuter, ring kommunens felanmälan 0320-217550. Vänta inte med att ringa.
Utanför kontorstid ringer du: 031-703 17 83.
4. Kommunens personal åtgärdar i första hand fel måndag-fredag klockan 07.00 – 16.00. I väntan på åtgärd är det bra att vara sparsam med att spola vatten som går till avloppet.
5. Om det är strömavbrott – spola inte vatten i onödan och vänta tills strömavbrottet är över, då startar pumpen av sig själv igen.
6. Om pumpenheten skadas på grund av att fastighetsägaren använt avloppet på fel sätt eller inte skött pumpen rätt, får fastighetsägaren betala kommunens kostnader för att åtgärda felet.

Tänk på detta om du har ett hus med en fastighetspump för avloppet!

• Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten
• Grus och sand är inte bra. Spola leriga stövlar utomhus och släng byggfix och liknande i en soppåse.
• Om du öppnar pumpbrunnen – se alltid till att isolerlocket ligger så långt ner som möjligt och helt horisontellt. Annars riskeras frysning.

Publicerad av: Marks kommun