Felanmälan

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Vi vill gärna veta om du upptäcker något som är fel eller trasigt i Marks kommun. Det kan exempelvis vara trasig gatubelysning, nedskräpning eller ett hål i gatan. Det kan också vara fel som gäller kommunens vatten och avlopp, fastigheter eller anläggningar.

Akuta fel på kvällar och helger

Vid akuta fel under helger och kvällar som inte kan vänta, ring SOS alarm telefon 031 703 17 83. Akuta fel är till exempel vattenläcka eller inget vatten. Använd inte e-tjänsten vid akuta fel under helger och kvällar.

Felanmälan dagtid genom e-tjänst

Vi tar emot din felanmälan via vår e-tjänst eller telefon. Vi svarar på din anmälan under kontorstid måndag–fredag klockan 08.00–16.00. 

Klicka här för att komma till e-tjänsten för felanmälan 

I e-tjänsten klickar du på den bild som motsvarar det fel som du vill anmäla. Därefter beskriver du felet. När du valt ort kan du se redan registrerade felanmälningar.

Dina kontaktuppgifter används endast för att vi ska kunna ge dig en uppföljning på det anmälda ärendet.

Vad händer med ditt ärende?

I e-tjänsten för felanmälan kan du följa ditt ärende. Om du drar muspekaren över punkten (röd, blå eller grön) så kan du se vilket nummer ditt anmälda ärende har och vad som gjorts med ärendet.

Felanmälan sophämtning och slam

Behöver du felanmäla sophämtning eller slamtömning kontaktar du LBC.  Kontaktuppgifter hittar du nedan på denna sida.

LTA-anläggning

Läs mer om vad du kan göra när din LTA-anläggning larmar 

Publicerad av: Marks kommun