Förstudie för vatten och avlopp inledd

Senast uppdaterad den 11 januari 2017

Kommunen har påbörjat förstudie för utbyggnad av vatten och avlopp (VA) i Hajom, Hjorttorp, Stenabo, Hyssna (Bonared), Almered och Ubbhult.

Syftet med förstudien är att inventera befintliga fastigheter för att ta reda på vilka områden som är lämpliga för kommunal VA-anslutning. Berörda fastigheter har fått information per brev. Inventeringsarbetet utförs av mätpersonal från kommunens konsult Sweco. Arbetet påbörjas vecka 36.
Förstudien ger en inledande översikt för det fortsatta arbetet. Den innebär inga förpliktelser för fastighetsägaren i nuläget.
När förstudien är klar beslutas om vilka områden som ska anslutas och budget och tidplan för dessa. En eventuell utbyggnad ligger troligen minst några år framåt i tiden.

Information om utbyggnad och anslutning kommer att skickas ut till berörda i god tid.

Publicerad av: Marks kommun