Arbeten på Rismaområdet i Fritsla

Senast uppdaterad den 22 november 2018

Under vecka 46 kommer arbete med provgropar och inmätningar att utföras på Rismaområdet i Fritsla.

Under vecka 46 kommer arbete med provgropar och inmätningar att utföras på Rismaområdet i Fritsla med anledning av kommande omläggning av ledningsnätet. Arbetet utförs av entreprenören Veidekke Entreprenad AB.

Publicerad av: Marks kommun