Ledningsnät

Senast uppdaterad den 1 november 2022

Dricksvattnet distribueras i rör i marken och totalt finns det 29 mil vattenledningar, vilket motsvarar sträckan Kinna-Kalmar. Det nuvarande ledningsnätet består huvudsakligen av gjutjärns-, betong- och plastledningar.

Vattenläckor

I Marks kommun är det årligen cirka 35 stycken läckor på distributionsledningarna och 15 stycken på servisledningarna. För att snabbt kunna leverera vatten även vid läckor finns en beredskap även utanför arbetstid. Anmälan görs till felanmälan.

Avloppsstopp

Årligen förekommer cirka 15 stycken stopp i avloppsledningar samt cirka 30 stycken i servisledningar. Avloppsstopp anmäls till felanmälan.

Vid avloppsstopp samt vid vattenläckor i gatan som medför vattenskador i källare ska alltid anmälan ske till det egna försäkringsbolaget samt till
Teknik- och serviceförvaltningen, VA/Avfall som ska besiktiga skadan innan åtgärder.

Publicerad av: Marks kommun