LTA-anläggningar

Senast uppdaterad den 15 december 2021

Om din LTA-anläggning larmar läs nedan hur du kan avhjälpa felet eller vem du behöver kontakta för att få hjälp.

Om LTA-anläggningen larmar

Då är vattennivån hög i pumpbrunnen. Det beror antingen på att pumpen stannat eller att det kommit extremt mycket vatten på en gång.

Gör följande steg för att avhjälpa felet: 
1. Har stationen ström? Kolla säkringar och jordfelsbrytare
2. Avvakta en stund och se om larmet går tillbaka
3. Om inte larmet återgått inom 15 minuter, ring kommunens felanmälan 0320-217550 under dagtid. Vänta inte med att ringa. Om det är utanför kontorstid ringer du: SOS Alarm 031-703 17 83.
4. Kommunens personal åtgärdar i första hand fel måndag-fredag klockan 07.00 – 16.00. I väntan på åtgärd är det bra att vara sparsam med att spola vatten som går till avloppet.
5. Om det är strömavbrott – spola inte vatten i onödan och vänta tills strömavbrottet är över, då startar pumpen av sig själv igen.
6. Om pumpenheten skadas på grund av att fastighetsägaren använt avloppet på fel sätt eller inte skött pumpen rätt, får fastighetsägaren betala kommunens kostnader för att åtgärda felet.

Tänk på detta om du har ett hus med en fastighetspump för avloppet!

• Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten
• Grus och sand är inte bra. Spola leriga stövlar utomhus och släng byggfix och liknande i en soppåse.
• Om du öppnar pumpbrunnen – se alltid till att isolerlocket ligger så långt ner som möjligt och helt horisontellt. Annars riskeras frysning.

Publicerad av: Marks kommun