Renspolning av vattenledningsnätet

Senast uppdaterad den 20 januari 2021

Svapipe AB kommer med start under december (vecka 50-51) fram tills februari (vecka 2-5) utföra renspolning av vattenledningsnätet i Södra och Västra Kinna på uppdrag av Marks kommun.

Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod

Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut ur ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera!

Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i Hede, Vallås, Risäng och Brättingstorp under december vecka 50-51 därefter är juluppehåll planerat under vecka 52-vecka1 för att sedan återupptagas igen med Kinnasten, Kinnaström, Dalen och Näs under vecka 2 och pågå fram till vecka 5. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och det kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera!

Vissa fastigheter kan bli berörda fler än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor kontakta oss:

Svapipe AB
Robert Bromell, telefon: 0733 69 36 09
Håkan Jakobsson, telefon: 0733 69 36 02
Marks kommun:
Växelnummer, telefon: 0320 21 70 00

Publicerad av: Marks kommun