Renspolning av vattenledningsnätet

Senast uppdaterad den 17 januari 2023

Svapipe AB kommer under januari månad utföra renspolning av vattenledningsnätet i Öxabäck på uppdrag av Marks kommun. Spolningen genomförs 25-26 januari samt 30 januari 2023.

Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten.

Arbetsmetod
Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brandposter. Det luftblandade vattnet tar bort avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?
Arbetet pågår under några dagar i januari månad (25-26 samt 30 januari). Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera! Vissa fastigheter kan bli berörda mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor?

Kontakta oss:

Svapipe AB
Jan Johansson mobilnummer: 0733-69 36 03

Publicerad av: Marks kommun