Spola rätt

Senast uppdaterad den 23 september 2021

Våtservetter som felaktigt spolas ned i vårt kommunala avlopp har blivit ett växande problem. Våtservetterna bryts inte ner som toapapper och orsakar därför stopp i våra avloppsledningar och pumpstationen.

Orsakar extra kostnader och översvämningar

Stopp orsakade av våtservetter i våra avloppsledningar leder till ökade kostnader och kan i värsta fall orsaka översvämningar. Marks kommun ber därför er, kunder och medborgare, om hjälp genom att INTE spola ned våtservetter eller liknande i avloppet.

ATT SPOLA RÄTT ÄR LÄTT!

Gör miljön och vår gemensamma plånbok en tjänst – spola rätt!
Tänka på att:
1: I toaletten får endast kiss, bajs och toalettpapper spolas ner.

2: Skräp som våtservetter, hushållspapper, snus, fimpar, bomullstussar, tamponger, bindor, trosskydd, tandtråd, tops, kondomer hör INTE hemma i toaletten, släng istället skräpet i soporna. (När skräp spolas ner i avloppet orsakar det stopp i avloppsledningar och pumpstationer, vilket resulterar i onödiga kostnader och en negativ miljöpåverkan.) 

3: Spola INTE ner gamla och oanvända mediciner utan lämna in dessa till ett apotek. 
(Medicin som spolas ner i avloppet ger en negativ påverkan på vår miljö och djurlivet då mediciner inte renas i avloppsreningsverken) 

4: Spola INTE ner överblivna kemikalier, färger, lacker, lim, lösningsmedel, starka rengöringsmedel och liknande. Lämna in dom som farligt avfall på Skene skogs återvinningscentral
(Kemikalier som spolas ner i avloppet orsakar skador på ledningsnätet och påverkar reningsverkens funktion negativt. Det är gratis för privatpersoner att lämna in dessa produkter på Skene skogs återvinningscentral) 

Har du frågor

Om du har frågor om ditt kommunala vatten och avlopp så är du välkommen att höra av dig till TSF- kundtjänst, kontaktuppgifter och öppettider hittar du längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun