VA-arbeten i Horndalsområdet

Senast uppdaterad den 26 oktober 2018

Med början den 29 oktober och några veckor framåt kommer underhållsarbeten utföras på vattenledningarna i Horndalsområdet i Kinna.

Vid olika tillfällen kommer vattnet att behöva stängas av. Varje avstängning kommer att meddelas via sms och telefonmeddelande till berörda i området.

Missfärgat vatten kan uppstå, ring i så fall kommunens felanmälan på tel 0320-217550.

Publicerad av: Marks kommun