Vattenverk

Senast uppdaterad den 18 oktober 2018

Marks kommun har sammanlagt 12 vattenverk. Nedan går att läsa var vattenverken ligger och vilka samhällen de förser med rent vatten.

Björketorp

Vattenverket i Björketorp förser Björketorps och Fotskäls samhällen. Vattnet kommer från en grundvattenbrunn och behandlas genom
filtrering, pH-justering med lut och desinfektion med UV-ljus.

Fritsla 

Vattenverket i Fritsla förser Fritsla, Kinna, Skene, Rydal, Örby och
Berghem. Dessa orter har ett sammankopplat ledningsnät. Vattnet kommer
från grundvattentäkten i Ramslätt och behandlas genom markinfiltration,
alkaliska filter, pH-justering med lut och desinfektion med UV-ljus.

Haby

Vattenverket och grundvattenbrunnen i Haby ligger i anslutning till
Haby skola. Vattnet behandlas genom desinfektion med UV-ljus.

Hajom

Vattenverket i Hajom förser Hajoms samhälle. Vattnet kommer från
en grundvattenbrunn och behandlas genom filtrering och desinfektion med
UV-ljus.

Hyssna

Vattenverket i Hyssna förser Hyssna samhälle. Vattnet kommer från en grundvattenbrunn och behandlas genom filtrering, luftning och desinfektion med UV-ljus.

Kinna

Vattenverket i Kinna (Risäng) är kopplat till centralortens
ledningsnät (se Fritsla). Vattnet kommer från en grundvattenbrunn och
behandlas med kolfilter, pH-justering med lut och desinfektion med UV-ljus.

Sätila

Vattenverket i Sätila förser Sätila samhälle och Strömmaskolan. Vattnet kommer från grundvattenbrunnar och behandlas genom filtrering i
kolfilter, pH-justering med lut och desinfektion med UV-ljus.

Ubbhult

Vattenverket i Ubbhult förser Ubbhults samhälle. Vattnet kommer
från en grundvattenbrunn vid Änkatjärn och behandlas genom biologisk
filtrering och desinfektion med UV-ljus.

Älekulla

Vattenverket i Älekulla förser Älekulla samhälle. Vattnet kommer
från en grundvattenbrunn och behandlas med intensivluftare, filtrering och
desinfektion med UV-ljus.

Örby

Vattenverket i Örby är kopplat till centralortens ledningsnät (se
Fritsla). Vattnet kommer från grundvattenbrunnar och behandlas genom
markinfiltration och desinfektion med UV-ljus.

Öxabäck

Vattenverket i Öxabäck förser Öxabäck samhälle. Vattnet kommer från en grundvattenbrunn och behandlas med ozon, kolfilter, pH-justering
med lut och desinfektion med UV-ljus.

Öxnevalla

Vattenverket i Öxnevalla förser Horred och Torestorp samhällen samt Öxnevalla behandlingshem. Vattnet kommer från en grundvattenbrunn
och behandlas genom filtrering, luftning, kolfilter, pH-justering med lut och
desinfektion med UV-ljus. 

Publicerad av: Marks kommun