Vi spolar rent ert vattenledningsnät

Senast uppdaterad den 28 oktober 2019

Som ett led i underhållet av ledningsnätet kommer Svapipe AB på uppdrag av Marks kommun att spola rent vattenledningsnätet i Harpebo, Kinnahult och Kinna.

Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten. Renspolningen kommer att pågå vecka 45-50.

Alla abonnenter som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar innan spolning påbörjas. 

Publicerad av: Marks kommun