Områden

Senast uppdaterad den 19 januari 2022

Här presenterar vi aktuell information kring det omfattande överföringsprojektet.
Informationen kommer att uppdateras i takt med att tidsplanen för projektet förfinas och utredningar om lokala va-nät arbetas fram.

Kommunal va-utbyggnad

På flera av kommunens förvaltningar får man återkommande frågor från fastighetsägare som undrar om det är aktuellt med kommunalt vatten och avlopp i området och när det i så fall kommer byggas ut.
Om och när anslutning kan ske beror på:

  • Finns en kommunal anläggning som kan försörja området, dvs ett avloppsverk, ett vattenverk eller överföringsledningar till sådana?
  • Är antalet bostäder tillräckligt för att kommunalt va ska vara ekonomiskt genomförbart?
  • Är behoven av gemensam anläggning så stora att kommunen är tvungen att ansluta (enligt 6§ LAV)?
  • Finns personalresurser samt ekonomiska medel att genomföra de utredningar och projekteringar som krävs.

Vissa planerade projekt har fått skjutas upp, på grund av att en eller flera av anledningarna ovan inte uppfyllts. Läget för respektive område just nu redovisas nedan.

Överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Skene – Hyssna – Sätila – Ubbhult – Hägnen

Sträckan från Skene till Hyssna är byggd och Hyssna samhälle har kopplats till centralorten. Mellan Sätila och Ubbhult är ledningarna klara och inkoppling sker under våren 2019. Det innebär att Ubbhult, Sjödal, Öresjö och enstaka kunder längs ledningssträckan kommer kunna anslutas. Ledningarna till Hägnen är klara och arbetet i Hägnen pågår under 2019.

Överföringsledningarna mellan Hyssna och Sätila byggs under 2019–2020. Därefter kopplas reningsverket i Sätila bort och hela Nordvästra Marks avloppsvatten leds till Skene reningsverk. Projektering har påbörjats på Almered, Bonared (vid Hyssna handel) och Hajom+Hjorttorp. Inkoppling av dessa kan ske 2020–2021.

Mer information

Bland dokumenten längst ned på denna sida finns en tabell med en översikt över anläggande av inkopplingspunkt respektive utbyggnad av kommunalt va-nät för varje delområde.

Under ”kommunalt vatten och avlopp” i menyn finns även en ordlista över begrepp som förekommer i informationen om överföringsledningen (du kan även klicka här för att komma till ordlistan).

Detaljinformation

Läs mer här nedan om vad som genomförts och vad som planeras för varje delområde (klicka på ortsnamnen)

Publicerad av: Marks kommun