Blåsås

Senast uppdaterad den 19 januari 2022

Blåsås

Karta Blåsås Sätila

Finns kommunalt VA idag: Ja, Skogshöjd

Tillåts ytterligare anslutningar: Ja, om tekniskt möjligt

Godkänns nya enskilda avlopp:

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, verksamhetsområdet utökas i samband med överföringsledningar till Flohult och Dyrenäs

Tidpunkt: Överföringsledning mellan Sätila och Dyrenäs är planerad 2021

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun