Dyrenäs

Senast uppdaterad den 19 januari 2022

Dyrenäs

Karta Dyrenäs

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Endast tillfälliga tillstånd.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, Dyrenäs kommer att bli kommunalt verksamhetsområde för VA.

Tidpunkt: 2021, enligt nuvarande tidplan

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun