Flygsnäs

Senast uppdaterad den 19 januari 2022

Flygsnäs

Karta Flygsnäs

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Ja

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Kommunalt va är inte planerat. Inkopplingspunkt kan ordnas för exempelvis en gemensamhetsanläggning.

Tidpunkt: Överföringsledning mellan Ubbhult och Hägnen är planerad 2018

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun