Håkankila/Smälteryd

Senast uppdaterad den 19 januari 2022

Håkankila/Smälteryd

Karta Håkankila

Godkänns nya enskilda avlopp: Ja
Kommunalt verksamhetsområde upprättas inte, men inkoppling av spillvatten till parallell tryckledning är möjlig. Anslutning sker via avtal.

Tid: 2019.
Pågående arbete: Driftsättning av ledningar mellan Sätila och Ubbhult våren 2019.

Publicerad av: Marks kommun