Stjärnhult/Balltjärn

Senast uppdaterad den 19 januari 2022

Stjärnhult/Balltjärn

Karta Stjärnhult/Balltjärn

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Nej, endast tillfälliga tillstånd.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, Stjärnhult/Balltjärn kommer att bli kommunalt verksamhetsområde för VA. Även fastigheter längs vägen mellan Lillaskog och Melltorp (Hyssna) kommer kunna anslutas.

Tidpunkt: 2021, enligt nuvarande tidplan

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun