Ubbhult Kråkered/Furåsen

Senast uppdaterad den 7 november 2022

I Ubbhult fanns tidigare ett kommunalt vattenverk och en kommunal markbädd för avloppsvatten, som skolan och ett fåtal bostäder var anslutna till. Sedan hösten 2020 är dessa anslutna till Överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Skene – Hyssna – Sätila – Ubbhult – Hägnen.

2017 utfördes en förstudie i Ubbhult där det föreslogs att kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten (avlopp) skulle utökas enligt markerade områden 1–4 i kartbilden.

Område 1: Har VA-utbyggnaden utförts under 2020/2021.
Område 2: Vidare undersökningar lett till att området uteslutits i detta skede. VA-utbyggnad kan bli aktuellt i framtida utbyggnadsprojekt.
Område 3–4: Här pågår just nu kompletteringar till föregående förstudien samt förberedande projektering. Här planeras för kommande verksamhetsområde och utbyggnaden är planerad att ske under 2023. Tidplanen kan påverkas av till exempel markåtkomst och olika tillståndsprocesser. Markerade gränser i kartbilden är preliminära och kan komma att ändras i detaljprojekteringen.

Uppdatering i arbetet 2022-11-07:

Under vecka 46 påbörjas arbetet med att lägga VA-ledning mellan återvinningsstationen och Ubbhults förskola (se röd pil på bild nedan). När arbete sker vid återvinningsstationen kan framkomligheten vara något begränsad för avlämning av förpackningsmaterial. Däremot kommer återvinningsstationen fortsatt vara öppen.

För er som har barn på Ubbhults förskola ber vi er ha förståelse för att parkering och avlämningsytor kan komma att begränsas. Visa hänsyn till varandra och ha gärna fem minuter extra inplanerat. Bullrande arbete kommer enbart att ske mellan 7:00-16:30.

Ny kontaktperson

Jenny Rignell är ny kontaktperson. Tveka inte att höra av er om ni har frågor. Kontaktuppgifterna finns nedan på sidan.

Bra att veta:

• Inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp (spillvatten) uppstår avgiftsskyldighet.
• Avgifter för fastigheter inom verksamhetsområde tas ut enligt gällande VA-taxa.
• Eventuell ny bebyggelse i anslutning till områdena 1–4 kan också komma att omfattas av kommunalt verksamhetsområdet.
• I takt med nya exploateringsområden kommer ytterligare befintlig bebyggelse kunna anslutas.
• Innan det kommunala va-nätet är utbyggt kan det vara lämpligt att avvakta med att söka bygglov för nybyggnation. För vidare information, kontakta kommunens byggenhet.
• Fastigheter utanför verksamhetsområde har möjligheten att ansluta till den allmänna anläggningen genom att bli avtalskund, se ordlistan.

Publicerad av: Marks kommun