Aktuellt

Senast uppdaterad den 17 januari 2017

Här presenterar vi aktuell information kring det omfattande överföringsprojektet.
Informationen kommer att uppdateras i takt med att tidsplanen för projektet förfinas och utredningar om lokala va-nät arbetas fram.

Kommunal va-utbyggnad

På flera av kommunens förvaltningar får man återkommande frågor från fastighetsägare som undrar om det är aktuellt med kommunalt vatten och avlopp i området och när det i så fall kommer byggas ut.
Om och när anslutning kan ske beror på:

  • Finns en kommunal anläggning som kan försörja området, dvs ett avloppsverk, ett vattenverk eller överföringsledningar till sådana?
  • Är antalet bostäder tillräckligt för att kommunalt va ska vara ekonomiskt genomförbart?
  • Är behoven av gemensam anläggning så stora att kommunen är tvungen att ansluta (enligt 6§ LAV)?
  • Finns personalresurser samt ekonomiska medel att genomföra de utredningar och projekteringar som krävs.

Vissa planerade projekt har fått skjutas upp, på grund av att en eller flera av anledningarna ovan inte uppfyllts. Läget för respektive område just nu redovisas nedan.

Överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Skene – Hyssna – Sätila – Ubbhult – Hägnen

Skene – Hyssna är byggd. På resterade sträcka har mycket av arbetet utförts vad gäller utredningar, projekteringar och tillståndsansökningar. Just nu pågår planering för entreprenadupphandling. Entreprenaden kommer starta under 2016, men vilka delar som kommer byggas när är inte fastställt.

Mer information

Bland dokumenten längst ned på denna sida finns en tabell med en översikt över anläggande av inkopplingspunkt respektive utbyggnad av kommunalt va-nät för varje delområde.

Till vänster i menyn finns även en ordlista över begrepp som förekommer i informationen om överföringsledningen (du kan även klicka här för att komma till ordlistan).

Detaljinformation

Läs också mer här nedan om vad som gäller för varje delområde (klicka på ortsnamnen).

 

Publicerad av: Marks kommun