Almered/Bolg

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Almered

karta Almered

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Nej, endast tillfälliga tillstånd.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, Almered och Bolg kommer att bli kommunalt verksamhetsområde för VA.

Tidpunkt: 2019, enligt nuvarande tidplan

Pågående arbete: Förstudie har utförts 2016-17

Publicerad av: Marks kommun