Almered

Senast uppdaterad den 4 november 2016

Almered

karta Almered

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Nej, tillfälliga tillstånd kan beviljas tidigast fem år innan kommunal anslutning är möjlig.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Ja, nytt verksamhetsområde för va
Tid: År 2019.
Pågående arbete: Förstudie.

Publicerad av: Marks kommun