Blåsås

Senast uppdaterad den 30 maj 2016

Blåsås

Karta Blåsås Sätila

Finns verksamhetsområde för va 2015: Ja, Skogshöjd.
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: Ja, om tekniskt möjligt.
Godkänns nya enskilda avlopp 2015:
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Möjligheten till inkoppling via en lokal parallell ledning undersöks. Verksamhetsområde kommer troligen inte upprättas.
Tid:-
Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun