Blåsås

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Blåsås

Karta Blåsås Sätila

Finns kommunalt VA idag: Ja, Skogshöjd

Tillåts ytterligare anslutningar: Ja, om tekniskt möjligt

Godkänns nya enskilda avlopp:

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Kommunalt va är inte planerat. Inkopplingspunkt kan ordnas för exempelvis en gemensamhetsanläggning.

Tidpunkt: Överföringsledning mellan Sätila och Almered är planerad 2018-19

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun