Stenabo

Senast uppdaterad den 4 november 2016

Stenabo

Karta Bonared

Karta Stenabo

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Ja, om det inte går att ansluta sig till en ev överföringsledning.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Ja, nytt verksamhetsområde för va
Tid: Ej tidssatt. Om 5-10 år.
Pågående arbete: Förstudie.

Publicerad av: Marks kommun