Stenabo

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Stenabo

Karta Bonared

Karta Stenabo

Finns kommunalt VA idag: Nej
Tillåts ytterligare anslutningar: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Ja, om det inte blir kommunalt verksamhetsområde.
Kommer inkoppling ske till överföringsledning: Ja, i delar av Stenabo
planeras nytt kommunalt verksamhetsområde. Kontakta kommunen för närmare
besked.
Tidpunkt: 2020, enligt nuvarande tidplan
Pågående arbete: Förstudie har utförts 2016-17

Publicerad av: Marks kommun