Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Dyrenäs - Pågår 2023

Senast uppdaterad den 30 mars 2021

Dyrenäs

Karta Dyrenäs

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Endast tillfälliga tillstånd.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, Dyrenäs kommer att bli kommunalt verksamhetsområde för VA.

Tidpunkt: 2021, enligt nuvarande tidplan

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun