Dyrenäs

Senast uppdaterad den 30 maj 2016

Dyrenäs

Karta Dyrenäs

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Nej. Tillfälliga tillstånd kan beviljas tidigast fem år innan kommunal anslutning är möjlig.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: En framtida inkoppling är planerad, men ej tidssatt
Tid: 5-10 år
Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun