Flohult

Senast uppdaterad den 30 maj 2016

Flohult

Karta Flohult

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej.
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Ja, till tillfälliga tillstånd till sluten tank beviljas tidigast fem år innan kommunal anslutning är möjlig.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Ja, nytt verksamhetsområde för va.
Tid: 2019.
Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun