Flygsnäs

Senast uppdaterad den 14 juni 2016

Flygsnäs

Karta Flygsnäs

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej.
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Ja.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: En framtida inkoppling är möjlig, men inte planerad. Kan exempelvis ske genom gemensamhetsanläggning.
Tid: -
Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun