Hägnen

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Hägnen

Karta Hägnen

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Nej, endast tillfälliga tillstånd.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, Hägnen kommer att bli kommunalt verksamhetsområde för VA.

Tidpunkt: 2019, enligt nuvarande tidplan

Pågående arbete: Entreprenadarbetena startar augusti 2018

 

Publicerad av: Marks kommun