Hägnen

Senast uppdaterad den 4 november 2016

Hägnen

Karta Hägnen

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Nej. Ev tillfälliga tillstånd kan ges till sluten tank.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Ja, nytt verksamhetsområde för va
Tid:2019.
Pågående arbete: Projektering

Publicerad av: Marks kommun