Hajom

Senast uppdaterad den 21 juli 2017

Hajom

Karta Hajom

Finns kommunalt VA idag: Ja, i Hajom finns ett vattenverk samt en markbädd

Tillåts ytterligare anslutningar: Nej

Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Ja, om det inte går att ansluta sig till en ev överföringsledning. Inom vattenskyddsområdet ska föreskrifterna följas.

Kommer inkoppling ske till överföringsledning: Ja, utökat verksamhetsområde för va

Tidpunkt: ca år 2020.

Pågående arbete: Förstudie.

Publicerad av: Marks kommun