Hajom

Senast uppdaterad den 4 november 2016

Hajom

Karta Hajom

Finns verksamhetsområde för va 2015: Ja

Tillåts ytterligare anslutningar 2015: Nej

Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Ja, om det inte går att ansluta sig till en ev överföringsledning. Inom vattenskyddsområdet får föreskrifterna följas.

Kommer inkoppling ske till ÖFL: Ja, utökat verksamhetsområde för va

Tid: ca år 2020.

Pågående arbete: Förstudie.

Publicerad av: Marks kommun