Håkankila - Klart

Senast uppdaterad den 30 mars 2021

Håkankila

Karta Håkankila

Godkänns nya enskilda avlopp: Ja
Kommunalt verksamhetsområde upprättas inte, men inkoppling av spillvatten till parallell tryckledning är möjlig. Anslutning sker via avtal.

Tid: 2019.
Pågående arbete: Driftsättning av ledningar mellan Sätila och Ubbhult våren 2019.

Publicerad av: Marks kommun