Håkankila

Senast uppdaterad den 4 november 2016

Håkankila

Karta Håkankila

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej.
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Ja.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Inkoppling av spillvatten till parallell tryckledning. Anslutning via avtal.

Tid: 2018.
Pågående arbete: Entreprenadstart 2017.

Publicerad av: Marks kommun