Hjorttorp

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Hjorttorp

Karta Hjorttorp

Finns kommunalt VA idag: Nej
Tillåts ytterligare anslutningar: -
Godkänns nya enskilda avlopp: Ja, om det inte blir kommunalt verksamhetsområde.

Kommer inkoppling ske till överföringsledning: Ja, Hajom samt vissa fastigheter längs vägen mot Hjorttorp kommer att anslutas till vatten och avlopp.
Tidpunkt: 2019, enligt nuvarande tidplan
Pågående arbete: Förstudie har utförts 2016-17

Publicerad av: Marks kommun