Hjorttorp

Senast uppdaterad den 4 november 2016

Hjorttorp

Karta Hjorttorp

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Ja, om det inte går att ansluta sig till en ev överföringsledning.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Inkoppling är möjlig, men ej planerad (betraktas inte som ett Lav§6-område). Kan exempelvis ske genom gemensamhetsanläggning.
Tid: -
Pågående arbete: Förstudie.

Publicerad av: Marks kommun