Bonared (Hyssna Handel)

Senast uppdaterad den 4 november 2016

Bonared (Hyssna Handel).

Karta Hyssna Handel området

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej, bara i centrala Hyssna
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Nej, tillfälliga tillstånd kan beviljas tidigast fem år innan kommunal anslutning är möjlig.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Ja, nytt verksamhetsområde för va
Tid: 2017, kan bli försenat då utbyggnaden kan behöva anpassas till ny bebyggelse.
Pågående arbete: Förstudie.

Publicerad av: Marks kommun