Bonared (Hyssna Handel)

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Bonared (Hyssna Handel).

Karta Hyssna Handel området

Finns kommunalt VA idag: Nej, bara i centrala Hyssna

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Nej, endast tillfälliga tillstånd.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, området mellan Surtan och väg 156 samt några hus väster om vägen, kommer att bli kommunalt verksamhetsområde. Kontakta kommunen för närmare besked.

Tidpunkt: 2019, enligt nuvarande tidplan

Pågående arbete: Förstudie har utförts 2016-17

Publicerad av: Marks kommun