Hyssna Torp

Senast uppdaterad den 28 juni 2018

Hyssna Torp

karta Hyssna Torp

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Ja

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Kommunalt va är inte planerat. Inkopplingspunkt kan ordnas för exempelvis en gemensamhetsanläggning.

Tidpunkt: Överföringsledning mellan Almered och Hyssna är planerad 2018-19

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun