Hyssna Torp

Senast uppdaterad den 14 juni 2016

Hyssna Torp

karta Hyssna Torp

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Ja
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Eventuellt kommer en inkopplingspunkt dras fram. Inkoppling kan exempelvis ske genom gemensamhetsanläggning.
Tid: -
Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun