Hyssna Torp - Klart

Senast uppdaterad den 30 mars 2021

Hyssna Torp

karta Hyssna Torp

Kommunalt verksamhetsområde är inte planerat därför godkänns enskilda avloppsanläggningar. Det finns emellertid exploateringsplaner i området och då kan det bli aktuellt med kommunal utbyggnad. Överföringsledningar mellan Hyssna och Sätila kommer att byggas under 2019 och parallella lokala ledningar för vatten och spillvatten anläggs då så att anslutning kan ske. I framtiden kan det även bli aktuellt att bygga ledningar till Flybacka härifrån.

Publicerad av: Marks kommun