Öresjö

Senast uppdaterad den 16 januari 2017

Öresjö (Sjödal, Ubbhult)

Karta Norra Sjödal

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej.
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Helst inte om det är möjligt att ansluta sig till kommunal ledning.

Kommer inkoppling ske till ÖFL: Verksamhetsområde planeras.
Tid: 2018.
Pågående arbete: Förstudie.

Publicerad av: Marks kommun