Öresjö

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Öresjö (Sjödal, Ubbhult)

Karta Norra Sjödal

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Nej, endast tillfälliga tillstånd.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, Öresjö kommer att bli kommunalt verksamhetsområde för VA.

Tidpunkt: 2018, enligt nuvarande tidplan

Pågående arbete: Förstudie har utförts 2017.  Entreprenadarbetena startar augusti 2018

Publicerad av: Marks kommun