Ryda Torpet

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Ryda Torpet

Karta Ryda Torpet

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Nej, avvaktar att fastigheterna kan ansluta sig till överföringsledningen.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Inkoppling av spillvatten och vatten till parallella ledningar. Anslutning via avtal.
Tid: 2018

Entreprenadarbete Sätila – Ubbhult 2017 

 

Publicerad av: Marks kommun