Ryda Torpet

Senast uppdaterad den 4 november 2016

Ryda Torpet

Karta Ryda Torpet

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej.
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Nej, avvaktar att fastigheterna kan ansluta sig till överföringsledningen.

Kommer inkoppling ske till ÖFL: Inkoppling av spillvatten och vatten till parallella ledningar. Anslutning via avtal.
Tid: 2018.
Pågående arbete: Entreprenadstart 2017.

Publicerad av: Marks kommun