Sätila-Bua - Klart

Senast uppdaterad den 30 mars 2021

Sätila-Bua

Karta Sätila Bua

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Ja

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Kommunalt va är inte planerat. Inkopplingspunkt kan ordnas för exempelvis en gemensamhetsanläggning.

Tidpunkt: Överföringsledning mellan Sätila och Almered är planerad 2019-2020

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun