Sätila-Bua

Senast uppdaterad den 30 maj 2016

Sätila-Bua

Karta Sätila Bua

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Ja
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Nej, inkoppling är inte planerad. Eventuellt kan en tryckledning läggas till Almered.
Tid: -
Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun