Sjödal

Senast uppdaterad den 17 januari 2017

Sjödal

Karta Södra Sjödal

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Nej, men tillfälliga tillstånd beviljas innan kommunal anslutning är möjlig.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: Ja, nytt verksamhetsområde för va
Tid: 2018.
Pågående arbete: Projektering

Publicerad av: Marks kommun