Sjödal

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Sjödal

Karta Södra Sjödal

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Nej, endast tillfälliga tillstånd.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, Sjödal kommer att bli kommunalt verksamhetsområde för VA.

Tidpunkt: 2018, enligt nuvarande tidplan

Pågående arbete: Entreprenadarbetena startar januari 2018

Publicerad av: Marks kommun