Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Stjärnhult/Balltjärn - Pågår 2022

Senast uppdaterad den 30 mars 2021

Stjärnhult/Balltjärn

Karta Stjärnhult/Balltjärn

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Nej, endast tillfälliga tillstånd.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, Stjärnhult/Balltjärn kommer att bli kommunalt verksamhetsområde för VA. Även fastigheter längs vägen mellan Lillaskog och Melltorp (Hyssna) kommer kunna anslutas.

Tidpunkt: 2021, enligt nuvarande tidplan

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun