Stjärnhult/Balltjärn

Senast uppdaterad den 30 maj 2016

Stjärnhult/Balltjärn

Karta Stjärnhult/Balltjärn

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej.
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Nej. Tillfälliga tillstånd kan beviljas tidigast fem år innan kommunal anslutning är möjlig eller gemensamt avlopp finns.
Kommer inkoppling ske till ÖFL: En framtida inkoppling är planerad, men ej tidssatt .
Tid: >10 år.
Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun