Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Svansjö Kulle

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Svansjö Kulle

Karta Svansjö Kulle

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Nej. Tillfälliga tillstånd kan beviljas tidigast fem år innan kommunal anslutning är möjlig eller att gemensamhetsanläggning finns.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Nej, inkoppling till kommunalt va är inte planerad.

Tidpunkt: -

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun