Svansjö Kulle

Senast uppdaterad den 30 maj 2016

Svansjö Kulle

Karta Svansjö Kulle

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej.
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Nej. Tillfälliga tillstånd kan beviljas tidigast fem år innan kommunal anslutning är möjlig eller att gemensamhetsanläggning finns.
Kommer inkoppling ske till kommunalt va: Inkoppling är inte planerad.
Tid: -
Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun