Svansjö Kulle

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Svansjö Kulle

Karta Svansjö Kulle

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Nej. Tillfälliga tillstånd kan beviljas tidigast fem år innan kommunal anslutning är möjlig eller att gemensamhetsanläggning finns.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Nej, inkoppling till kommunalt va är inte planerad.

Tidpunkt: -

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun