Ubbhult Kråkered

Senast uppdaterad den 22 juni 2017

Ubbhult Kråkered

Karta Ubbhult Kråkered

Finns kommunalt VA idag: Ja, ett vattenverk och en markbädd.

Tillåts ytterligare anslutningar: Nej

Godkänns nya enskilda avlopp: Nej, endast tillfälliga tillstånd.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, Ubbhult kommer att få utökat kommunalt verksamhetsområde för VA. I första etappen kommer Kråkereds tätort omfattas. Därefter ansluts befintlig bebyggelse i takt med nya exploateringar.

Tidpunkt: 2020, enligt nuvarande tidplan

Pågående arbete: Förstudie har utförts 2016-17

Publicerad av: Marks kommun