Vännåkra - Pågår 2021

Senast uppdaterad den 30 mars 2021

Vännåkra

Karta Vännåkra

Finns kommunalt VA idag: Nej

Tillåts ytterligare anslutningar: -

Godkänns nya enskilda avlopp: Endast tillfälliga tillstånd.

Kommer inkoppling ske till Överföringsledning: Ja, Vännåkra kommer att bli kommunalt verksamhetsområde för VA.

Tidpunkt: 2020, enligt nuvarande tidplan

Pågående arbete: -

Publicerad av: Marks kommun