Vännåkra

Senast uppdaterad den 30 maj 2016

Vännåkra

Karta Vännåkra

Finns verksamhetsområde för va 2015: Nej
Tillåts ytterligare anslutningar 2015: -
Godkänns nya enskilda avlopp 2015: Ja, tillfälliga tillstånd till sluten tank beviljas tidigast fem år innan kommunal anslutning är möjlig.
Kommer inkoppling ske: Ja, nytt verksamhetsområde för va
Tid: 2018
Pågående arbete:-

Publicerad av: Marks kommun